Objednávky: modul informačného systému Money S4

Modul Objednávky je určený k podpore predpredajnej fázy obchodu a je úzko previazaný s modulmi Sklady a Fakturácia. Obsahuje dva typy dokladov:

  • Doklady odberateľské sú objednávky prijaté, ponuky vystavené, dopyty prijaté. Pomocou nich je možné vykonávať rezervácie objednaných položiek na sklade.
  • Dodávateľskými dokladmi sú obdobne objednávky vystavené, ponuky prijaté, dopyty vystavené.

K dispozícii sú prehľady o stave objednávok alebo o objednaných položkách s možnosťou vyhľadávania podľa rôznych atribútov, vrátane voľby tlačovej zostavy pri tlači súpisov napr. rezervovaného či objednaného tovaru.


objednavka