JetWEB S4: modul informačného systému Money S4

JetWEB S4 je komplexný modul pre vedenie a správu internetového obchodu. Samostatná databáza internetového obchodu je pri každom novom zápise synchronizovaná s Money S4 počas niekoľkých sekúnd – tým získate neustály prehľad nad svojim on-line predajom. Modul ponúka rad nadštandardných funkcií:

  • Produkty – výpis v „riadkovom“ i „kartovom“ zobrazení, možnosť vyvolania ľubovľlného panelu na titulnej strane podľa rôzných kritérií (akčná ponuka, novinky apod.). Určenie predvoleného skladu a cenníkov pre e-shop, možnosť úpravy štruktúry. Definície súvisiaceho tovaru (napríklad toner, ktorý sa viaže k tlačiarni), ekvivalentné produkty. Fulltextové vyhľadávanie, voliteľné filtre. Manažér produktu – možnosť prepracovať jeho náhľadovú stránku (HTML alebo prehľadný grafický WYSIWIG editor).
  • Zákazníci – zákazníci sú vedení ako kontaktné osoby firiem v module Adresár. Možnosť povoliť zobrazenie dokladov – zozznamu vystavených objednávok na e-shope, všetkých objednávok i vystavených faktúr. Funkcie strážneho psa. Nastavenie budgetu (maximálnej hodnoty nezaplatených faktúr) pre firmy alebo konkrétne kontaktné osoby. Vernostný systém, vernostné body. Definície skupín tovaru, ktoré sa zobrazujú konkrétnemu zákazníkovi (alebo neprihlásenému používateľovi).
  • Administrácia – definícia adresy URL produktu (napr. http://moj_shop.sk/zajazd/turecko/) alebo automatické generovanie. Definície zľavových hladín jednotlivým zákazníkom na e-shope. Zvolenie spôsobu platby, dopravy a príslušného cenového zvýhodnenia pri každom produkte či skupine produktov. Intervalové zobrazenie množstva (napr. menej než 5 ks, 6-10 ks, plný sklad).
  • Webová prezentácia – JetWEB S5 ponúka tiež používateľsky jednoduché rozhranie pre vedenie firemnej prezentácie, prístupné on-line cez internetový prehliadač.
  • Export a import dát - realizovaný krátkymi XML dávkami. Dlhý zoznam je pre prenos „rozsekaný“ na dielčie informácie a na strane príjemcu opät poskladaný do jediného konzistentného celku.

Štandardne je pre riadenie e-shopu využívané vyššie uvedené riešenie JetWEB. Ničmenej v prípade záujmu je možné pripraviť prepojenie Money S4 na ďalšie, súčasné zákaznické riešenie internetového obchodu.