DATEV-BALANCE: modul informačného systému Money S4

DATEV-BALANCE je profesionálny účtovný modul, ktorý rieši výkazníctvo podľa medzinárodných účtovných štandardov. Umožňuje inak komplikované uzávierkové operácie a vypracovanie účtovných výkazov vrátane cash flow podľa slovenskej, českej a nemeckej legislatívy, a tiež podľa IFRS štandardov pre rôzne podnikateľské subjekty. Podporuje možnosť prepojenia výstupných zostáv s programom TaxEdit alebo export do Microsoft Word a Excel. DATEV-BALANCE je potrebnou časťou informačného systému každej väčšej účtovnej spoločnosti, ďalej je veľmi vhodný pre spoločnosti so zahraničným vlastníkom alebo pre spoločnosti, ktoré z akýchkoľvek dôvodov potrebujú reportovať i podľa medzinárodných účtovných štandardov.