Adresár: modul informačného systému Money S4

Umožňuje evidenciu firiem, osôb a inštitúcií a obsahuje nasledujúce funkcie:

  • Ku každému subjektu je možné zaznamenať obchodnú adresu (sídlo), adresu prevádzky, fakturačnú adresu, telefonické a elektronické kontakty (e-mail, webové stránky) atď.
  • Pomocou väzieb medzi subjektmi sa dá evidovať viac pobočiek tej istej firmy.
  • Ku každej firme je možné evidovať zoznam kontaktných osôb a bankových spojení.
  • Z editačnej karty firmy je možné on-line vyhľadávanie v obchodnom registri SR podľa názvu alebo IČO, zobrazenie adresy na mape (vrátane plánovania trás) a overenie IČ DPH prostredníctvom systému VIES na webových stránkách EÚ.
  • Niektoré údaje ako napr. IČO alebo číslo bankového účtu, sú pri zadávaní kontrolované, či vyhovujú príslušnému kontrolnému algoritmu. Zo zadaného národného čísla účtu je automaticky generované medzinárodné číslo účtu IBAN.
  • Súčasťou záznamu adresy je tiež nastavenie obchodných podmienok – zľava na doklady v percentách či čiastkech, lehota splatnosti pohľadávok a záväzkov, limit kreditu pre pohľadávky, priradenie cenníkov a cenových hladín.


adresar